top of page
Asfalttimaalausta ja Pesupalvelua

MAALAUSPALVELUT

PESUPALVELUT

Lamini Oy hoitaa ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella kaikki tiemerkinnät. Käytämme suomalaisiin ja skandinaavisiin olosuhteisiin suunniteltuja laadukkaita ja ympäristöystävällisiä Suomessa valmistettuja merkintämateriaaleja. Olemme erikoistuneet muun muassa parkkiruutujen, parkkihallien viivojen ja teollisuushallien lattiamerkintöjen maalaukseen. Palvelemme pääkaupunkiseudulla tai sopimuksen mukaan.

22385-200_valk.png
PARKKIVIIVAT
ERIKOISMERKINNÄT

Yksinkertaisin ratkaisu pysäköinnin ohjaamiseen ja uusien pysäköintipaikkojen luomiseen on pysäköintialueen merkitseminen. 

Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi ajoratamerkinnät, suuntanuolet, invalidipaikat, suojatiet ja muut erikoismerkinnät.

Tiilikattojen sammaleenpoistot, kostea sammalpeite lisää merkittävästi katon kuormitusta ja lyhentää katon kestoikää. Rakennusmateriaalien puhdistusta työmaalla ennen asennustyön aloittamista tai sen jälkeen.


Suoritamme myös:

Yrityksen kaluston, kuorma-autojen ja erilaisten työkoneiden, kuten kaivinkoneiden, aggregaattivaunujen ja parakkien säilyttäminen vartioimattomassa, tai huonosti vartioitavassa tilassa, yleisellä tiellä tai työmaa-alueella, altistaa omaisuuden ilkivallalle ja töhrimiselle.

Kuorma-autojen ja työkoneiden pesut kuten maansiirtokoneet, kaivinkoneet, kontit, työmaaparakit, veneet, jätekatokset jne.

Joskus töherryksien poistaminen normaalein keinoin on mahdotonta, tällöin suoritamme tarvittaessa KORJAUSMAALAUSTA paikan päällä.

Graffitien poistaminen kiinteistöjen ulko- ja sisäpinnoilta

Useimmiten graffiti on spraymaalia tai tussia, mutta myös muita maaleja ja värjääviä aineita käytetään "puumerkkien" tekemiseen.

Töherrykset poistetaan erilaisin menetelmin tilanteen mukaan, pintoja säästäen. Julkisivun puhdistaminen ei ole vain kosmeettinen tekijä, vaan se on myös tärkeä osa kiinteistön kunnon ylläpitoa.

PARKKIHALLIT
VARASTOT/ LAITOKSET
GRAFFITIEN POISTOT
spraycan.png
KATTOJEN PESUA

Tarjoamme erilaisia ratkaisuja pysäköintitalojen merkitsemiseen ja valmiiden suunnitelmien toteuttamista.

Selkeästi merkitty ja kunnostettu tuotantolaitos on myös visuaalisesti näkyvä ja tukee osaltaan rakennuksessa tapahtuvan toiminnan ohjausta.

Poistamme graffitit sekä töherrykset, sekä suojaamme pinnat likaa ja uusia töherryksiä vastaan.

Poistamme sammaleen tiilikatoista, puhdistamme syöksyputket ja kourut sekä tarvittaessa vaihdamme vaurioituneita tiilejä katoilla.

Tietoa yrityksestämme

Hyvät asiakassuhteet ja asiakastyytyväisyys ovat yrityksemme peruskulmakivi ja niitä pyrimme ylläpitämään ja kehittämään lähtökohtana kunkin asiakkaan tarpeet ja toiveet. Tämän takaamme siten, että tarjoamamme palvelut ovat laadultaan ja hinnaltaan aina kilpailukykyisiä. Reklamaatiot hoidamme aina viivytyksettä ja pyrimme asiakasta tyydyttävään lopputulokseen.

Yhteiskuntavastuu:

Noudatamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä toimimme hyvien liiketapojen mukaisesti. Olemme sitoutuneet olemaan hyvä yrityskansalainen ja pyrimme kaikessa toiminnassa ottamaan huomioon myös yhteiskunnalliset näkökannat.

Vastuu ympäristöstä:

Toiminnan ympäristöystävällisyys on otettu tarkoin huomioon työmenetelmiä kehitettäessämme. Käyttämämme menetelmät ovat mahdollisimman vähän luontoa kuormittavia ja mahdollisimman luontoystävällisiä vaihtoehtoja. Tämän vuoksi käytämme vain biologisesti hajoavia puhdistusaineita, jotka eivät sisällä ympäristömyrkkyjä tai liuottimia.

Elinympäristömme viihtyvyyden lisääminen on toimintamme tavoite.
 

Työt suoritetaan säävarauksella.

Ilman kosteuden ollessa yli 80 % tai lämpötilan ollessa alle 8° maali ei kuivu, joten maalausta ei suoriteta. Tarvittaessa hoidamme tiedotteet taloyhtiön autoileville asukkaille.

Teemme töitä tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Töherrykset, roskat ja kaikkinainen ilkivalta tuovat turvattomuutta ja aiheuttavat vahinkoa jo rakennetulle ympäristölle. Esim kokonaisen asuinalueen arvo voi jopa laskea huomattavasti ja ihmiset voivat alkaa karttaa ko. aluetta. Ainoa oikea tapa on poistaa töherrykset heti niiden ilmestyttyä ja pitää pinnat puhtaana.

Töherryksille alttiilla paikalla olevan rakennuksen pinnat kannattaa suojata töhertelyjen varalta erityisellä suoja-aineella, jolloin itse pinnan puhdistus on nopeaa ja töherrykset irtoavat jopa käyttämättä kemiallisia pesuaineita.

Suojaus nopeuttaa ja helpottaa materiaalipinnan puhdistamista, mikä on paitsi taloudellista, myös pintamateriaalien kestävyyden kannalta se on erittäin suositeltavaa. Pintasuojaus sopii kaikenlaisille pinnoille.

Työt suoritetaan käsin telalla ja käytämme vain laadukkaita katumaaleja (kotimaisia tie- ja katumaaleja) spraymaalien sijaan. Ruutuviivan leveys on 10cm ja niiden pituus noin 5m.

Ruutujen leveys on tavallisimmin noin 2,4 metriä. Tarvittaessa mitoitamme ruudut halutun levyisiksi. 

Maalaustekniikka sallii maalauksen autojen ollessa parkkialueella mikäli ne eivät ole maalattavien viivojen päällä.

Maali kuivuu noin 20 minuutissa. Maalin pysyvyys riippuu asfaltin laadusta, puhtaudesta ja kulutuksesta, mutta parhaimmillaan maalausväli on ollut useamman vuoden.

 

Työt suoritetaan säävarauksella ja tarvittaessa hoidamme tiedotteet taloyhtiön autoileville asukkaille.

- Teemme töitä tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

bottom of page