top of page
Asfalttimaalausta ja Pesupalvelua

Lamini Oy on suomalainen vuonna 2007 perustettu perheyritys.

Päätoimialamme ovat parkkiruutujen maalaukset sekä erilaiset pesupalvelut.

Tietoa yrityksestämme

 

Lamini Oy on pääasiallisesti pääkaupunkiseudun alueella (Helsinki, Espoo, Vantaa) toimiva yhtiö jonka alaa ovat parkkiruutujen maalaukset ja pesupalvelut.  Hoidamme myös keltaiset varoitusviivat ja pysäköintikieltomerkinnät, suuntanuolet, invamerkit yms.

Hyvät asiakassuhtee
t ja asiakastyytyväisyys ovat yrityksemme peruskulmakivi ja niitä pyrimme ylläpitämään ja kehittämään, lähtökohtana kunkin asiakkaan tarpeet ja toiveet. Tämän takaamme siten, että tarjoamamme palvelut ovat laadultaan ja hinnaltaan aina kilpailukykyisiä. Reklamaatiot hoidamme aina viivytyksettä ja pyrimme asiakasta tyydyttävään lopputulokseen.

Yhteiskuntavastuu:

Noudatamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä toimimme hyvien liiketapojen mukaisesti. Olemme sitoutuneet olemaan hyvä yrityskansalainen ja pyrimme kaikessa toiminnassa ottamaan huomioon myös yhteiskunnalliset näkökannat.

Vastuu ympäristöstä:

Toiminnan ympäristöystävällisyys on otettu tarkoin huomioon työmenetelmiä kehitettäessämme. Käyttämämme menetelmät ovat mahdollisimman vähän luontoa kuormittavia ja mahdollisimman luontoystävällisiä vaihtoehtoja. Tämän vuoksi käytämme vain biologisesti hajoavia puhdistusaineita, jotka eivät sisällä ympäristömyrkkyjä tai liuottimia.

Elinympäristömme viihtyvyyden lisääminen on toimintamme tavoite.
 

Luotettava-Kumppani-logo_verkkosivuille.
AA-2020_logo.png
bottom of page